Plezier en welzijn voorop

De dagbesteding binnen de zorgvilla’s van Claris Zorggroep is maatwerk en vastgelegd in het persoonlijke zorgleefplan. Naast de professionele zorg worden de bewoners betrokken bij standaardactiviteiten zoals in de tuin werken of gezellig koken met onze kok. Dit kan op individueel of op groepsniveau gebeuren. Deze activiteiten sluiten aan op de uitgangspunten die beschreven staan in de ‘wetenschappelijk basis’ waarop onze belevingsgerichte zorg voor dementie is gebaseerd.

Dagindeling

De indeling van de dagbesteding is gericht op de volgende factoren:

  • Inzet op eigen talenten en beleving
  • Activiteiten in groepsverband
  • Kleine groepen van vijf tot acht bewoners
  • Activiteiten met een buurtgezel

Daarnaast zijn er verschillende typen activiteiten gerelateerd aan kunst & cultuur (museumbezoek, zie foto Museum Voorlinden), bewegen (wandelen, gymclub, zwemmen), creativiteit en koken & bakken. Voor individuele activiteiten werken we samen met buurtgezellen.

Voor meer informatie over de dagindeling of het Zorgleefplan kunt u altijd contact met ons opnemen of onze brochure aanvragen.

Mature woman wearing swim goggles at swimming pool. Fit active senior woman enjoying retirement standing in swimming pool and looking at camera. Happy senior healthy old woman enjoying active lifestyle.