Zorgleefplan

Om de belevingsgerichte zorg zo optimaal in te richten op basis van de mogelijkheden en persoonlijkheden van onze bewoners wordt er per bewoner een gedetailleerd zorgleefplan opgesteld. Een zorgleefplan bestaat uit de volgende vier levensdomeinen:

 • Het mentale welbevinden van de bewoner
 • Het lichamelijke gevoel van welbevinden en gezondheid
 • De daginvulling volgens eigen interesse en het onderhouden van sociale contacten
 • De woon- en leefomstandigheden

In het zorgleefplan leggen wij alle medische en welzijnsdoelen vast van de bewoner. Het plan is beschikbaar voor de bewoners zelf, de familieleden en de mantelzorgers. We zorgen er te allen tijde voor dat het dossier up-to-date, overzichtelijk en helder is. Wij evalueren het zorgleefplan elke zes maanden met de betrokkenen. Daarnaast voldoet het aan alle gestelde kwaliteitsnormen. Het bijhouden en open stellen draagt bij aan de transparante communicatie richting alle belanghebbenden. Meer algemene informatie over het zorgleefplan vindt u via de volgende link: http://www.zorgleefplanwijzer.nl/zlp-informatie.html. Uiteraard kunt u ook altijd contact met ons opnemen.

Samenwerkingspartners

De Claris Zorggroep werkt intensief samen met:

 • huisartsen
 • tandartsen
 • specialist ouderengeneeskunde
 • psycholoog
 • fysiotherapeut
 • logopedist
 • ergotherapeut
420domeinen20compleet